Právo obchodních korporací

Komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních korporací - založení společnosti, změna stanov, nastavení korporátních vztahů a další

Právo nemovitostí

Právní poradenství v oblasti prodeje a koupě nemovitostí, zřízení či výmaz věcných břemen nebo zástavních práv na nemovitosti a další

Fúze / Akvizice

Právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, vč. přeshraničních fúzí v rámci Evropské Unie a další 

Přeshraniční transakce

Právní poradenství v oblasti přeshraničních obchodních transakcí uzavíraných v rámci Evropské Unie, ale i mimo ni.  

Cizinecké právo

Kompletní právní poradenství v případě pracovní migrace cizinců na území České republiky vč. možnosti právního zastoupení před správními orgány a další 

Zastupování před soudy

Komplexní právní poradenství a možnost právního zastoupení v rámci probíhající soudního sporu nebo při vymáhání Vaší pohledávky a další

Pracovní právo 

Právní poradenství v oblasti pracovního práva - pracovní smlouvy, dohody o práci, ukončování pracovního poměru, vytvoření vnitřních směrnic a další

Insolvence a exekuce

Právní poradenství a zastupování v rámci insolvencí a exekucí. 

Poskytujeme právní služby ze všech oblastí práva a jsme schopni Vám odborně pomoci s každým Vašim individuálním problémem. Podívejte se na Kompletní nabídku služeb.

"Naší nejlepší vizitkou je spokojený klient."

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dovoluji si informovat klienty - spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, dopadají příslušná ustanovení zákona č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy dojde mezi advokátem a klientem ke sporu v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient za účelem mimosoudního vyřešení takového sporu obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (podrobné informace lze najít také na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu www.cak.cz).

Vyřešíme za Vás jakýkoliv právní problém

Napište nám a domluvte si s námi osobní schůzku v naší kanceláři.