Naše služby - právní poradenství


Poskytujeme komplexní služby právního poradenství a právního zastoupení ve všech oblastech práva. Společně s Vámi chráníme, co jste vytvořili a bojujeme za Vaši věc před soudy a správními orgány. 

Našim klientům nasloucháme a společně s nimi vymyslíme nejvýhodnější řešení. Dlouhodobě se věnujeme následujícím oblastem práva, ale do našeho portfolia se řadí i další právní oblasti. 


Stavební právo / Development

Právní poradenství v rámci inženýringu, povolovacího procesu a následné výstavby Vašeho developerského projektu a další

Právo obchodních korporací

Komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních korporací - založení společnosti, změna stanov, nastavení korporátních vztahů a další

Právo nemovitostí

Právní poradenství v oblasti prodeje a koupě nemovitostí, zřízení či výmaz věcných břemen nebo zástavních práv na nemovitosti a další

Zastupování před soudy

Komplexní právní poradenství a možnost právního zastoupení v rámci probíhající soudního sporu nebo při vymáhání Vaší pohledávky a další 

Fúze / Akvizice

Právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, vč. přeshraničních fúzí v rámci Evropské Unie a další

Přeshraniční transakce

Právní poradenství v oblasti přeshraničních obchodních transakcí uzavíraných v rámci Evropské Unie, ale i mimo ni. 

Cizinecké právo 

Kompletní právní poradenství v případě pracovní migrace cizinců na území České republiky vč. možnosti právního zastoupení před správními orgány a další

Pracovní právo

Právní poradenství v oblasti pracovního práva - pracovní smlouvy, dohody o práci, ukončování pracovního poměru, vytvoření vnitřních směrnic a další

Insolvence a exekuce

Právní poradenství a zastupování v rámci insolvencí a exekucí.

Další oblasti práva

Do našeho portfolia spadají též další služby z různých dalších právních oblastí. Neváhejte nás kontaktovat, společně Vaši záležitost vyřešíme!

Vyřešíme za Vás jakýkoliv právní problém